Nationale Wetenschaps Agenda beurs voor onderzoek naar sekseverschillen bij autisme

11 July 2023

Autisme wordt veel vaker gediagnosticeerd bij mannen dan bij vrouwen. Is dit het resultaat van biologische verschillen of van op mannen gerichte wetenschap en gezondheidszorg met diagnostische ‘blinde vlekken’? Gebrek aan kennis over dit onderwerp belemmert de ontwikkeling van goede diagnostiek en daarmee toegang tot zorg voor alle mensen met autisme.

Met het consortium genaamd SCANNER wil Aleksandra Badura, universitair hoofddocent bij afdeling Neurowetenschappen, begrijpen hoe genetische, neurofysiologische en gedragsmatige sekseverschillen bijdragen aan kenmerken van autisme en de ernst ervan. Het doel is om de diagnostiek van autisme te verbeteren door nieuwe oplossingen te introduceren die bruikbaar zijn in eHealth en in de klinische zorg.

Wietske van der Zwaag van het NIN/SC is ook betrokken bij het SCANNER consortium. Voor meer informatie, zie de NWO website.

Share

More news