Participants

Informatie voor proefpersonen Information for participants

English text below

Onderzoek op het Spinoza Centrum

Op het Spinoza Centrum wordt met behulp van MRI onderzoek gedaan naar de werking van de hersenen. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe we beslissingen nemen, wat er gebeurt als we slapen, of hoe de hersenen bij het ouder worden of door (psychiatrische) ziektes veranderen. Voor dit onderzoek zijn proefpersonen van grote waarde: zonder hun deelname aan experimenten kan veel van het onderzoek niet verricht worden. Hebt u interesse? Lees dan verder!

MRI

MRI is een techniek waarmee gedetailleerde beelden van uw hersenen kunnen worden gemaakt. Dit gebeurt terwijl u in de scanner een taak uitvoert of gewoon stil ligt. Praktische informatie over deelname aan een MRI-experiment kunt u lezen in deze informatiefolder.

informatiebrochure MRI-onderzoek

Opgeven voor onderzoek

Het Spinoza Centrum werkt met een online systeem voor het registreren van proefpersonen. Via dit systeem kunt u zien voor welke onderzoeken momenteel proefpersonen worden gezocht, en kunt u contact opnemen met de betreffende onderzoekers. Meer informatie over het systeem, hoe u zich hiervoor aanmeldt en hoe uw privacy wordt gewaarborgd vindt u in deze informatiebrief.

Klik hier om in te schrijven

 

Vergoeding

U ontvangt voor deelname aan een onderzoek een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de aard en duur van het onderzoek, en wordt doorgaans vermeld bij de studie-omschrijving die u in het online systeem kunt vinden.

English text

Research at the Spinoza Centre
The Spinoza Centre is a neuroimaging research facility where MRI is used to investigate the workings of the brain. We investigate the ways in which we reach decisions, what happens when we are sleeping, or how the brain changes with aging or as a result of a (psychiatric) disorder.
This type of research relies heavily on people willing to undergo MRI sessions: basically, without your help many of the research projects simply cannot be done. Are you interested? Then please read on!

MRI
With MRI we are able to produce detailed pictures of your brain. The scanner does its work while you are lying inside it, in some cases while you are performing a task. For more information about participating in MRI experiments see this information leaflet.

information leaflet MRI research

 

 

Please note: the route description is for the main location at the AMC campus, see the contact page for the ‘REC-L’ location.

Volunteering for a project
The Spinoza Centre registers participants via an online system. The system shows you the projects that are looking for participants and how to contact the relevant researcher. More information about the system, about how to register and about how your privacy is protected can be found in this letter.

Click here to register

 

Compensation

Participants receive financial compensation for their efforts. The exact amount depends on the nature and duration of the procedure, and is usually stated in the description of the particular study in the online system.

Share